Wethouder E.T. 't Jong

Foto van wethouder Ewoud 't Jong, SGP

Wethouder

E.T. (Ewoud) 't Jong - SGP

T (0341) 359 710

E etjong@putten.nl

 

 

 Portefeuille

  • Financiën
  • ICT en informatieveiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen/volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Vergunningverlening/bouwen
  • Project Rimpeler
  • Project Omgevingswet

Nevenfunctie

  • Eigenaar juridisch adviesbureau 't Recht (bezoldigd)

Afspraak met de wethouder

Als u de wethouder persoonlijk wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. U dient het te behandelen onderwerp aan te geven, zodat de wethouder zich op het gesprek kan voorbereiden. Mocht u over een zaak nog geen informatie ingewonnen hebben bij de desbetreffende afdeling, dan verzoeken wij u om dit eerst te doen.