Wethouder G. Priem

Foto van wethouder Gerbert Priem, ChristenUnie

Wethouder

G. (Gerbert) Priem - ChristenUnie

T (0341) 359 710 (secretariaat)

E gpriem@putten.nl

 

 

Portefeuille

  • welzijn (Wet maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, sociale werkvoorziening, specifiek welzijn, volksgezondheid, jeugd- en gezinsbeleid)
  • bouwen en milieu
  • handhaving
  • onderwijs
  • sport
  • project zorg en maatschappij
  • Bestuurlijke adviesgroep regiotaxi
  • Lelystad Airport (voor het onderdeel milieu)
  • ODNV

Afspraak met de wethouder

Als u de wethouder persoonlijk wilt spreken, kunt u telefonisch een afspraak maken met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (0341) 359 710. U dient het te behandelen onderwerp aan te geven, zodat de wethouder zich op het gesprek kan voorbereiden. Mocht u over een zaak nog geen informatie ingewonnen hebben bij de desbetreffende afdeling, dan verzoeken wij u om dit eerst te doen.

Uitgelicht