Legitimatie bij verkiezingen

Om in Nederland te kunnen stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Stemmen doet u in de gemeente waarin u woont. De gemeente stuurt u hiervoor een stempas toe. U kunt voor de landelijke en provinciale verkiezingen ook met een kiezerspas bij een andere gemeente terecht. Wanneer u wilt gaan stemmen, moet u zich in het stembureau legitimeren.

 

U kunt zich legitimeren met:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen;
  • een Nederlands verblijfsdocument; of
  • een Nederlands document voor geprivilegieerden.

Ook bij stemmen met een onderhandse volmacht moet u zich legitimeren. Laat de gevolmachtigde de stempas tekenen en onderteken zelf ook. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te geven, anders kan de gevolmachtigde niet voor u stemmen.

 

Let op: Is uw legitimatiebewijs kwijt of gestolen? Dan kunt u toch nog stemmen. Neem een kopie van het proces-verbaal mee en een document waarop uw naam en foto staan. Denk aan een OV-kaart, sportabonnement of bibliotheekpas.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 677 of 359 678

Aanpak

U kunt zich identificeren met:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
  • een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland
  • een Nederlands verblijfsdocument
  • een Nederlands document voor geprivilegieerden

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Uitgelicht