Stemmen bij volmacht

Wanneer u uw stem wilt uitbrengen, maar zelf niet naar het stembureau kunt gaan, dan mag een ander uw stem uitbrengen. Dit kan voorkomen wanneer u bijvoorbeeld slecht ter been bent of door werk of vakantie afwezig bent. Wilt u iemand anders vragen uw stem uit te brengen? Vergeet die persoon daar niet eerst toe te machtigen. Dit kan via een onderhandse volmacht of via een volmachtbewijs. Een schriftelijk verleende volmacht kunt u voor die verkiezing niet meer intrekken.

 

Wilt u een onderhandse volmacht geven?

Draag dan uw stempas aan een ander uit uw gemeente over. Dit kan tot en met de dag waarop de verkiezing plaatsvindt. Laat de gevolmachtigde de stempas tekenen en onderteken zelf ook. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te geven, anders kan de gevolmachtigde niet voor u stemmen.

 

Wilt u een volmachtbewijs afgeven?

Vraag tot uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing bij de gemeente waarin u ingeschreven staat om het aanvraagformulier voor een volmachtbewijs. Vul uw deel in en laat degene die u wilt machtigen zijn deel invullen. Stuur het formulier naar de gemeente. De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.

 

Let op:

  • Woont de gemachtigde niet in uw gemeente? Dan moet de gemachtigde eerst bij zijn of haar eigen gemeente een verklaring halen dat hij of zij daar als kiezer staat geregistreerd. Deze verklaring stuurt u met het verzoek om een volmachtbewijs mee.
  • Uw gemachtigde moet de machtiging kunnen overleggen en zichzelf kunnen legitimeren. Legitimeren kan met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of IND-verblijfsdocument. Het identiteitsbewijs moet tot op de dag van de verkiezing geldig zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort verkiezingen. Onder andere geldt dat de gemachtigde:

  • als kiezer geregistreerd moet staan in zijn of haar eigen woongemeente.
  • als kiezer geregistreerd moet staan in het gebied waar de verkiezing geldt.
  • maximaal 2 volmachtstemmen mag uitbrengen.
  • de volmachtstemmen tegelijk moet uitbrengen met het uitbrengen van zijn of haar eigen stem.
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien en zichzelf moet legitimeren.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 677 of 359 678

Uitgelicht