Oproep om te stemmen

Stemmen bij verkiezingen kan alleen met een stempas. Uw stempas krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. Gebruik uw pas om in een van de stembureaus in de gemeente te stemmen. U moet zich hiervoor wel kunnen legitimeren.

Heeft u geen stempas ontvangen? Controleer bij de gemeente of u wel ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP).

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Laat uw stempas eerst omzetten in een kiezerspas. Op de pagina 'Kiezerspas, aanvraag' leest u hoe u dat doet.

Wilt u een ander voor u laten stemmen? Dan moet u die persoon daartoe machtigen. Bij 'Stemmen bij volmacht' leest u hoe u dat doet.

Voorwaarden

U krijgt een stempas als:

  • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • u 18 jaar of ouder bent
  • u niet uitgesloten bent van kiesrecht

Extra voorwaarde bij Tweede Kamer en provinciale verkiezingen is dat u Nederlander bent.

Om te kunnen stemmen bij verkiezingen voor de gemeenteraad moet u in de gemeente wonen. Bij de provinciale verkiezingen moet u in de provincie wonen.

Als u geen Nederlander bent, mag u stemmen voor de gemeenteraad als:

  • u een EU-burger bent,
  • u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft, of
  • u minstens 5 aaneengesloten jaren rechtmatig in Nederland woont.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 677 of 359 678

Termijn

U krijgt uw stempas uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. 

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? U kunt een nieuwe stempas persoonlijk ophalen tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Wilt u een nieuwe stempas schriftelijk aanvragen? Doe dat uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen.

Aanpak

Om te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stemlokaal:

  • uw stempas
  • uw identiteitsbewijs. Dit kan zijn uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn

Uitgelicht