Aansprakelijkstelling gemeente

Scroll naar

Als u schade hebt geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door achterstallig onderhoud aan de weg. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Aanvraag

Contactgevens

Gemeente Putten

T.a.v. Financiën

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 751

Aanpak

U stuurt de volgende gegevens op:

  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.