Home Digitale balie

Burgerlijke stand, uittreksel

Elke burger kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van de burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie). U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een uittreksel of afschrift verkrijgen.

Voorbeelden van uittreksels

  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand geboren is.
  • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden en dergelijke.
  • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. 

Uitttreksel BRP

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit het BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

  • toestemming heeft gekregen
  • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
  • een erfgenaam bent
  • het kind of de ouder bent
  • de vertegenwoordiger bent

U mag een afschrift ook aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

U moet een geldig legitmatiebewijs meenemen.

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 12,70 (tarief 2015).

U moet het uittreksel burgerlijke stand aanvragen en afhalen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het rechtsfeit (bijvoorbeeld geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 677 of 359 678


Uitgelicht


Zoeken