Omgevingsvergunning Veenwaterweg 3/8, 3881RM Putten - verlenging beslistermijn

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 3881RM 3
Publicatiedatum
18-02-2019
Einddatum
27-05-2019
Bekendmaking De beslistermijn van de volgende omgevingsvergunning wordt verlengd:

Beschrijving

het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (afwijken bestemmingsplan), W 19/002.

Procedure

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen: