Omgevingsvergunning perceel tussen Veenhuizerveldweg 37 en 39, perceel kad.bek. E 925, 3881RE Putten - aanvraag verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
vergunning verleend
Locatie (postcode)
  • 3881RE 37
Publicatiedatum
28-02-2019
Einddatum
11-04-2019
Bekendmaking

De volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure is verzonden:

Beschrijving

het (gedeeltelijk) vernieuwen van de bestaande schuur (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/032.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK te Putten.

De beschikkingen zijn elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer informatie kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.