Alcoholverbod tijdens de viering van Koningsdag op 27 april 2019

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
13-03-2019
Einddatum
20-03-2019
Bekendmaking

De burgemeester is voornemens om

Beschrijving

tijdens de viering van Koningsdag op 27 april 2019 evenals voorgaande jaren een alcoholverbod in te stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente Putten tussen 06.00 en 10.30 uur. Dit betekent dat gedurende deze tijd in het geheel geen alcohol mag worden verkocht.

Procedure

Voordat de burgemeester dit besluit neemt wordt u overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling uw zienswijze binnen 8 dagen na publicatie te geven.