Vooraankondiging bestemmingsplan Kraakweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
13-03-2019
Einddatum
24-04-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen:

Beschrijving

om de Kraakweg via een nieuwe aantakking aan te sluiten op de rotonde Nijkerkerstraat / Van Geenstraat. De bestaande aansluiting van de Kraakweg op de Nijkerkerstraat komt te vervallen.

Procedure

Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan binnenkort  ter inzage wordt gelegd. Dit is een vooraankondiging. Er liggen nog geen stukken ter inzage. Er is niet de gelegenheid om een zienswijze over ons voornemen in te dienen. Wij vragen geen onafhankelijke instantie om advies over ons voornemen.