Ontwerpbestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost, Herziening Garderenseweg 62

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881GM 62
Publicatiedatum
12-04-2019
Einddatum
24-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost, herziening Garderenseweg 62 vanaf 12 april 2019 tot 24 mei 2019 voor een ieder ter inzage ligt. 

Beschrijving

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 10 woningen mogelijk op het perceel Garderenseweg 62. Het perceel Garderenseweg 62 heeft momenteel een horecabestemming. Op de locatie zijn een snackbar en een grandcafé gevestigd. Het is de bedoeling dat deze functies in de toekomst plaatsmaken voor de woonfunctie. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart).

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is via het volgende plan IDN-nummer te raadplegen: NL.IMRO.0273.BPBKGarderweg62-ON01. Het bestemmingsplan kunt u ook met ambtelijke ondersteuning inzien in de Publiekswinkel (Verlengde Dorpsstraat 3 te Putten). U bent iedere werkdag welkom van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden geraadpleegd. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de Gemeenteraad, Postbus 400, 3880 AK Putten.