Fietspad Krachtighuizerweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ontwerp
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
17-04-2019
Einddatum
15-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen om

Beschrijving

het fietspad dat langs de Krachtighuizerweg gelegen is, op de kruising met de Oude Prinsenweg uit de voorrang te halen.

Procedure

De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van woensdag 17 april 2019 voor een periode van 4 weken ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbende hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.