Fysieke afsluiting Kolthoornseweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ontwerp
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
17-04-2019
Einddatum
15-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen om

Beschrijving

de (zandweg) Kolthoornseweg (gedeelte tussen inrit parkeerplaats Rood-Wit en inrit Krachtighuizerweg 40) gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen. Daarbij door middel van een rood-wit hekwerk (tussenruimte 1,70 meter) de doorgang fysiek onmogelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer.

Procedure

De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van woensdag 17 april 2019 voor een periode van 4 weken ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbende hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.