Omgevingsvergunning Waterweg 93A, 3882RB Putten - verlenging beslistermijn

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 3882RB 93
Publicatiedatum
12-04-2019
Einddatum
24-05-2019
Bekendmaking De beslistermijn van de volgende omgevingsvergunning wordt verlengd:

Beschrijving

het bouwen van een vleeskalverenstal (bouwen, milieuneutraal veranderen), W 19/094.

Procedure

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen: