Ontwerpwijzigingsplan Nijkerkerstraat 54-54A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882PJ 54
Publicatiedatum
24-04-2019
Einddatum
05-06-2019
Bekendmaking

Van 24 april 2019 tot 5 juni 2019 ligt de publiekswinkel voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Nijkerkerstraat 54-54A.

Beschrijving

Het gehele perceel heeft de bestemming ‘Bedrijf –landelijke bedrijven’ en de woning Nijkerkerstraat 54A heeft de bestemming ‘kleine woning’. Met het ontwerpwijzigingsplan komt de bestemming ‘kleine woning’ te vervallen. Door middel van het functieveranderingsbeleid komen voor het slopen van de kleine woning inzetbare sloopmeters vrij.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage in bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt het plan inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 785, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0273.WPBGNijkerkerstr54-ON01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen naar hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.