Vooraankondiging bestemmingsplan Kom West, herziening Wallenbergstraat

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
24-04-2019
Einddatum
05-06-2019
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen:

Beschrijving

voor de bouw van 26 woningen op een deels braakliggend terrein aan de Wallenbergstraat.

Procedure

Het is de bedoeling om het ontwerpbestemmingsplan in de tweede helft van mei ter inzage te leggen. Er liggen nu geen stukken ter inzage. Er is nu nog geen gelegenheid om een zienswijze over ons voornemen in te dienen.