Besluit gewijzigde omgevingsvergunning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881LA 4
Publicatiedatum
02-05-2019
Einddatum
13-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend de op 3 april 2018 verleende omgevingsvergunning voor de inrichting op het perceel Nijverheidsweg 4 in Putten te wijzigen.

Beschrijving

Dit besluit tot wijzigen heeft betrekking op de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu met het kenmerk W 16/147.

Procedure

Deze beschikking ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Tegen het besluit kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend.

Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikkingen zijn gedurende de termijn van ter inzagelegging elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer informatie kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.