Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Voorthuizerstraat 90, 3881SK Putten - uitgebreide voorbereidingsprocedure

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 3881SK 90
Publicatiedatum
02-05-2019
Einddatum
13-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontwerpbeschikking van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage ligt:

Beschrijving

het verplaatsen van een vulput (Milieu), W 19/001.

Procedure

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. De Publiekswinkel is elke werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar telefoonnummer (0341) 359 724.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Putten. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.