Ontwerpwijzigingsplan ’t Oeverstraat 5

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882RK 5
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Bekendmaking

Van 15 mei 2019 tot 26 juni 2019 ligt in de publiekswinkel voor eenieder ter inzage het ontwerp-wijzigingsplan ’t Oeverstraat 5.

Beschrijving

Het perceel heeft op dit moment een agrarische bestemming. De agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel zijn beëindigd. Met het ontwerpwijzigingsplan wordt een functieverandering van agrarisch naar wonen mogelijk gemaakt. Met het slopen van een agrarische gebouwen worden sloopmeters verkregen.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage in bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt het plan inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 785, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0273.WPBGtOeverstraat5-ON01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen naar hetzelfde telefoonnummer.  

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.