Verkeersmaatregel Arlersteeg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3882RS 14
Publicatiedatum
04-10-2017
Einddatum
15-11-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben besloten om:

Beschrijving

1. Door middel van bord C12 (uitgezonderd landbouwvoertuigen/tractoren) voor de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in te stellen op de Arlersteeg tussen de aansluiting van de Blindesteeg en de Leembruggerweg (aan weerszijden van het viaduct over de A28).
2. Ter vooraanduiding, ter hoogte van de aansluiting van de N301 met de Zeedijk een wit bord met de tekst ’’Arlersteeg afgesloten voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van landbouwverkeer van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur; Putter Stoomgemaal en Camping Arlerstrand bereikbaar”. Ter hoogte van de Waterweg en ter hoogte van de Middelbeekweg, bord C12 plaatsen met onderbord “na 1 km”, resp. “na 2 km” en daaronder “van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur” en “uitgezonderd landbouwvoertuigen/tractoren”.
3. De tien woningen van de Arlersteeg, Middelbeekweg en Zeedijk, indien gewenst een verbodsbepaling ontheffing te verstrekken.

Procedure

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Uitgelicht