Voornemen verkeersmaatregel Stenenkamerseweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
04-10-2017
Einddatum
15-11-2017
Bekendmaking

Om de verkeersveiligheid voor met name fietsers en de leefbaarheid voor de aanwonende te vergroten, maken burgemeester en wethouders bekend dat ze het voornemen hebben om:

Beschrijving

I. de fietsstraat Stenenkamerseweg en de Kuiterweg gesloten te verklaren voor alle gemotoriseerde verkeer door middel van het plaatsen van bord C12 in zone uitvoering (gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen) ter hoogte van de aansluiting van de Stenenkamerseweg met de Waterweg, de Kloosterweg en de Hoeverveldweg, ter hoogte van de Kuiterweg aansluiting met de Zuiderzeestraatweg en op het te verharden noordelijke deel van het Broeksteegje, ter hoogte van de aansluiting op de nieuwe rotonde met de Henslare.
II. op het Broeksteegje ter hoogte van de kruising met de bovengrondse 15 KV hoogspanningsleiding, een hoogtebeperking in te stellen van 3,50 meter, door middel van het plaatsen van het bord C19, ter weerszijden van deze kruising met de hoogspanningsleiding;
III. de Stenenkamerseweg voor de gedeelten Broeksteegje-Henslare en Henslare-Kelderskamp die leiden naar de fietsoversteek Henslare door middel van bord G11 en G12 aan te wijzen als verplicht fietspad (inclusief bord D2 op een middengeleider).

Procedure

De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van donderdag 5 oktober 2017 voor een periode van 4 weken ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) bij de afdeling Ruimte (kamer B8). Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Uitgelicht