Bestemmingsplan Hoorneweg 6

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881NK 6
Publicatiedatum
26-10-2017
Einddatum
07-12-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

Beschrijving

Van 26 oktober 2017 tot 7 december 2017 ligt het bestemmingsplan Hoorneweg 6 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Oostelijk Buitengebied. Met het bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming en de hiervoor aanwezige bebouwing verwijderd. Hiervoor in de plaats komt er de mogelijkheid om zes nieuwe woningen te realiseren. De ontwikkeling is gebaseerd op het functieveranderingsbeleid van de regio Noord-Veluwe.

Procedure

Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u vanaf 26 oktober digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ID-nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.BPBGHoorneweg6-ON01. Naast de digitale raadpleegbaarheid van het plan kunt u het bestemmingsplan ook inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 731.

Uitgelicht