Onderhoud drukriolering buitengebied

De gemeente Putten voert in de periode april tot en met juli onderhoud uit aan de drukrioleringsunits. Soms is het nodig dat onze medewerkers uw terrein betreden. Dit om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Wanneer vindt het onderhoud plaats?

Gelet op het grote aantal te onderhouden units is niet aan te geven wanneer welke unit wordt onderhouden. In de regel bellen onze medewerkers bij u aan. Bent u niet thuis? Dan gaan zij over tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Wat doen drukrioleringsunits?

Drukrioleringsunits zorgen ervoor dat ook de woningen in het buitengebied afvalwater kunnen lozen op het openbaar rioolstelsel. De units zijn groen van kleur en hebben een rode lamp.

Wat houdt het onderhoud in?

Een reinigingsvoertuig spuit de drukrioleringsunits schoon en zuigt de vrijgekomen vervuiling af. Dit onderhoud voeren wij elk jaar uit. Het is nodig om de werking van de units te garanderen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de heer Aan ’t Goor via telefoonnummer (0341) 359 784.

Reinigingsvoertuig van Gemeente Putten