Vreugdevuren en carbidschieten tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling is het onder voorwaarden mogelijk om toestemming of ontheffing te krijgen om carbid te schieten of vreugdevuren te houden.

Carbidschietencarbidschieten

Op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur is carbidschieten zonder toestemming van de gemeente toegestaan met bussen van maximaal 1 liter. Hiermee wil de gemeente kinderen een alternatief bieden voor vuurwerk. U kunt toestemming vragen voor carbidschieten buiten de bebouwde kom op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur met melkbussen en/of dergelijke installaties met een maximale inhoud van 50 liter. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van een mengsel van carbid (calciumacetylide) met water.

Vreugdevuren

U kunt ontheffing aanvragen voor het houden van een vreugdevuur op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Deze vreugdevuren mogen vanaf oudejaarsdag 31 december 00.00 uur worden opgebouwd. Binnen de bebouwde kom zijn vreugdevuren niet toegestaan. Wel is het toegestaan om gezellig rond een vuurkorf te staan. Deze vuurkorf moet op uw eigen terrein, dus niet op de openbare weg staan en mag geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving geven.

Aanvragen tot uiterlijk vrijdag 21 december 2018

Wilt u een vreugdevuur aanvragen of wilt u carbidschieten, dan kunt u dit tot uiterlijk vrijdag 21 december 2018 aanvragen/melden. U kunt het ‘aanvraagformulier ontheffing vreugdevuur’ online invullen. Ook kunt u het ‘meldingsformulier carbidschieten’ online invullen. Ook kunt u de formulieren op downloaden of afhalen bij de Publiekswinkel, Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten. Bij uw aanvraag levert u een situatieschets in waarop is aangegeven vanaf welke locatie u met carbid gaat schieten. Het is belangrijk om u aan de voorwaarden te houden. Dit voorkomt discussie en wellicht vervelende consequenties bij eventuele controles tijdens en na de jaarwisseling!