Informatieavond nieuw Meerjarenplan Sociaal Domein

Woensdagavond 13 februari 2019 in De Aker.

De gemeente Putten werkt voor de komende jaren aan een nieuw plan voor het sociaal domein. In dit plan beschrijven we welke uitdagingen we in Putten zien. Hoe we hiermee om willen gaan. Ook benoemen we onze doelen en beschrijven we hoe we deze willen bereiken. Het Meerjarenplan Sociaal Domein omvat het beleid voor de thema’s jeugd, sport, werk en inkomen, onderwijs, vrijwilligerswerk, mantelzorg, welzijn, enzovoort. Kortom: het Sociaal Domein is iets wat iedere inwoner van Putten raakt.

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond over het nieuwe Meerjarenplan Sociaal Domein. Deze bijeenkomst is op woensdag 13 februari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur. U bent welkom vanaf 18.45 uur in De Aker, Fontanusplein 2.

Aanmelden

Wilt u bij deze bijeenkomst zijn? Stuur dan een e-mail naar mevrouw D. IJsseling, e-mailadres dijsseling@putten.nl. Op deze manier hebben wij een indicatie van de hoeveelheid aanwezigen.

In gesprek

Graag gaan wij met u in gesprek over het plan tot nu toe. Want dankzij uw bijdrage kunnen we het plan verder invullen en laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners. Het definitieve plan willen wij in mei 2019 aanbieden aan de gemeenteraad.

 • Tijdens de bijeenkomst willen we het met u hebben over vragen als:
 • Wat ziet u gebeuren in uw wijk, vereniging of op uw school? Ziet u problemen die onze aandacht vragen, maar wij misschien nog over het hoofd zien?
 • Wat vindt u van de uitdagingen die de gemeente heeft geconstateerd? Herkent u deze?
 • Heeft u tips voor de gemeente om het plan ook echt in praktijk te brengen?
 • Welke aanvullingen wilt u doen?

Het programma

 • 18.45 uur Inloop
 • 19.00 uur Welkomstwoord door Wethouder Gerbert Priem
 • 19.10 uur Presentatie Meerjarenplan Sociaal Domein
 • 19.30 uur Interactieve werkvorm
 • 20.15 uur Delen uitkomsten, werkvorm en dialoog (met koffie/thee)
 • 20.45 uur Samenvatting uitkomsten, vooruitblik en afsluiting

Meer weten?

Neem gerust contact op met mevrouw D. IJsseling via telefoonnummer 06 227 12 526 of e-mailadres dijsseling@putten.nl.