Informatiebijeenkomst locatie Matchpoint op dinsdag 31 oktober 2017

Dinsdag 31 oktober 2017, van 19.00 tot 21.00 uur, is er een informatiebijeenkomst over de locatie Matchpoint. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste schetsen voor permanente woningbouw op de locatie Matchpoint gepresenteerd.

Woensdag 5 juli 2017 vond een inloopavond plaats over de locatie Matchpoint. Tijdens deze avond heeft de gemeente haar ideeën voor tijdelijke bebouwing op deze locatie voor specifieke doelgroepen, zoals statushouders en personen in nood, aan de buurtbewoners voorgelegd. De meeste buurtbewoners spraken de wens uit om af te zien van tijdelijke huisvesting en in plaats daarvan permanente huisvesting te realiseren op deze locatie.

In de afgelopen periode deed zich de mogelijkheid voor om op een andere locatie (op het terrein van Hof van Putten) tijdelijke huisvesting te realiseren. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente direct na de zomervakantie een stedenbouwkundig bureau gevraagd heeft om schetsen te maken voor permanente woningen op de locatie Matchpoint. Het gaat daarbij om huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen.

De eerste schetsen voor permanente woningbouw zijn gereed. De gemeente nodigt buurtbewoners daarom van harte uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 31 oktober. Na een korte inleiding en een presentatie van de schetsen, kunnen buurtbewoners vragen stellen. Ook kunnen zij een reactie op de plannen geven, zodat de gemeente hun ideeën en opmerkingen kan meenemen in de verdere uitwerking van het plan.

Uitgelicht