Eerste straatnamen voor Rimpeler bekend

De eerste zes namen voor de woonstraatnamen in de nieuwe woonwijk Rimpeler zijn bekend. De straatnamen worden vernoemd naar vrouwen die van grote betekenis zijn geweest voor de Puttense samenleving.

Personen en straatnamen

  • Trijntje Timmer-Doppenberg: Trientje Timmerstraat
  • Aartje Simon: Aartje Simonstraat
  • Jannetje, Hennie en Jannie Tijssen: Dames Tijssenstraat
  • Jansje Rozendaal-Hogebrug: Jansje Rozendaalstraat
  • Gerritje van Beek-Arbon: Gerritje van Beekstraat
  • Zuster Joustra: Zuster Joustrastraat

Plattegrond

Op de plattegrond van de nieuwe woonwijk zijn de vastgestelde namen gekoppeld aan de woonstraten. Omdat de wijk in fases wordt gebouwd, vindt de onthulling van de straatnaamborden op een later moment (en fasegewijs) plaats.

Straatnamen Rimpeler

Ere wie ere toekomt

Het besluit van het college van B en W voor de vernoeming van deze zes vrouwen is in lijn met de motie ‘Ere wie ere toekomt – vergeten vrouwen’ die de gemeenteraad op 8 november 2018 heeft aangenomen. De zes namen zijn gekozen op basis van de volgende redenen:

  • Trientje Timmer, Aartje Simon en (de dames) Jannetje, Hennie en Jannie Tijssen hebben in de Tweede Wereldoorlog een grote rol gespeeld. Bijvoorbeeld door onderdak te bieden aan onderduikers en het verzet te ondersteunen met onder andere koerierswerk. De dames Tijssen hebben gevangen gezeten in Kamp Westerbork.
  • Jansje Rozendaal kon heel goed vertellen over de oorlog in Putten en haar eigen ervaringen. Ook was ze maatschappelijk zeer betrokken door haar werk als onderwijzeres, haar politieke activiteiten en haar inspanningen voor het behoud van het Puttens dialect.
  • Gerritje van Beek is vooral bekend door haar jarenlange functie als ‘klokkenluidster’ voor de Hervormde Kerk in Putten en als eigenaresse van ‘het touwwinkeltje’ in de Achterstraat.
  • Zuster Joustra is bekend vanwege haar jarenlange werk als wijkverpleegster en vroedvrouw/verloskundige.

Straatnamencommissie

Eind 2018 heeft de gemeente aan inwoners van Putten gevraagd om mee te denken over de straatnaamgeving voor Rimpeler. Alle reacties met ongeveer 70 namen zijn op 4 december 2018 beoordeeld door de straatnamencommissie. Deze bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van Stichting Oktober 44 en het Puttens Historisch Genootschap. Het college van B en W heeft het advies van de commissie overgenomen. In het voorjaar van 2019 overlegt de commissie om de nog ontbrekende straatnamen in te vullen.