Check het natuurbrandrisico

Kent u de website www.natuurbrandrisico.nl? Daarop ziet u hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden.

Oppassen met vuur in de natuur

De brandweer geeft het risico op een natuurbrand aan in twee fases. Bij fase 1 is sprake van regulier risico; bij fase 2 vraagt de brandweer extra alert te zijn. Bij beide fases blijft het natuurlijk belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal (inwoners, natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers) extra alert zijn op het ontstaan van natuurbrand. 

Wees extra alert

Gebruik uw gezonde verstand en meld verdachte zaken meteen via 112. Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand aanzienlijk!

Bezoek de website www.natuurbrandrisico.nl.