Schone sloten en beken (watergangen)

Vanaf 2 september start de gemeente Putten met het schoonmaken van watergangen zoals sloten en beken. Begroeide watergangen zorgen ervoor dat in periodes van droogte het water zoveel mogelijk wordt vastgehouden. In perioden met veel regen zijn schone watergangen belangrijk voor een goede afvoer van water.

ABC van het waterschap

Waterschap Vallei en Veluwe kent elke watergang een status toe: A, B of C. De indeling hangt af van de hoeveelheid water die een sloot afvoert. Het waterschap onderhoudt de belangrijkste wateren en de dijken (A). De controle, vaak schouw genoemd, van B-wateren ligt eveneens bij het waterschap. 

Nieuwe afspraken

In 2018 heeft het waterschap diverse watergangen afgewaardeerd. Dit wil zeggen dat verschillende A-wateren nu gekenmerkt zijn als B-wateren. En sommige B-wateren zijn nu C-wateren. Dit zorgt voor nieuwe verantwoordelijkheden als het gaat om onderhoud. Onderhoudsafspraken die gemaakt zijn voor 2018 zijn daarmee komen te vervallen.

Verantwoordelijkheden

In Putten is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhouden van watergangen in de categorieën B en C langs de openbare weg. Voor C-watergangen geldt alleen een zorgplicht. Loopt een watergang langs of door een gedeeld eigendom? Dan zijn de gemeente en aangelanden samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Het schoonmaken van de B-watergangen moet uiterlijk 1 november gereed zijn. Voor C-watergangen geldt dat deze medio december gereed dienen te zijn.

Slootvuil op het land

Met ingang van 2019 plaatst de gemeente het vrijkomende slootafval op de grond van de aangelanden. Daar kan het door aangelanden verspreid of afgevoerd worden. Hiermee is de situatie weer zoals voor 2018. Dit besluit is genomen in samenspraak met LTO Nederland. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de controle en het schoonmaken van watergangen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Putten via de volgende telefoonnummers: (0341) 375 712 of via (0341) 375 716.