Wereld Water Dag 2019: hoe vanzelfsprekend is schoon drinkwater en sanitair?

Op vrijdag 22 maart 2019 is het Wereld Water Dag. Op deze dag brengen we het belang van schoon drinkwater en goede, schone sanitaire voorzieningen onder de aandacht. Wereldwijd is dit een groot probleem. Ook in Nederland is schoon drinkwater en een goed werkend rioolsysteem minder vanzelfsprekend dan u misschien denkt!

Voor u is schoon drinkwater en goed sanitair waarschijnlijk heel gewoon. Het water uit de kraan is, zeker op de Veluwe, van een geweldige kwaliteit. En de kosten zijn ook nog eens erg laag: voor 1.000 liter (1 m3) drinkwater betaalt een gemiddeld huishouden in 2019 minder dan € 1,00. 

Het water dat u verbruikt, wordt via het gemeentelijk riool afgevoerd en door het waterschap gezuiverd. Dat lijkt allemaal vanzelf te gaan. Maar zo gewoon is dat niet. Dagelijks wordt er door drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeente Putten en het Waterschap Vallei en Veluwe hard gewerkt om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Door het veranderende klimaat (meer heftige regenbuien, hitte en langdurige droogte) wordt dat werk steeds uitdagender.

Samen werken aan water! 

Op dit moment onderzoeken gemeenten en waterschappen de gevolgen van de klimaatverandering. Ook in onze regio. In de loop van 2019 worden de resultaten bekend. Vanaf dat moment worden inwoners en bedrijven betrokken bij een gezamenlijke aanpak van wateroverlast, hitte en droogte. Alleen door samen te werken kunnen de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen. Daar hebben we ieders hulp bij nodig! Bijvoorbeeld door uw tuin groen in te richten en zuinig te zijn met (drink/regen)water. Kijk voor meer handige tips en inspiratie op www.klimaatvalleienveluwe.nl.