Mei 2019

 • Voorkom dat uw fiets wordt gestolen

  17 juni 2019

  Helaas worden er nog steeds fietsen gestolen. Zo ook op het station in Putten. Wilt u dit niet? Dan is het belangrijk dat u uw fiets veilig stalt. De politie geeft u hiervoor een aantal tips.

 • Buitenschools muziekonderwijs in Putten

  27 mei 2019

  Onlangs rondde onderzoeksbureau Enneüs het onderzoek ‘Muziek in Putten’ af in opdracht van het college van B en W. De uitkomsten sterken de gemeente om de huidige aanpak van muziekonderwijs op de basisscholen voort te zetten.

 • Noord-Veluwse gemeenten én waterschap slaan handen ineen voor een klimaatrobuuste regio

  27 mei 2019

  Op woensdag 22 mei 2019 ondertekenden 7 Noord-Veluwse gemeenten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de bestuursovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

 • College wil tij jeugdzorg keren

  23 mei 2019

  Meer aandacht voor preventie, minder snel doorverwijzen naar dure jeugdzorg en de bureaucratie terugdringen. Zo wil het college van B en W van de gemeente Putten de kostenstijging in de jeugdzorg een halt toeroepen.

 • Putten doet mee met NIXzonderID

  20 mei 2019

  Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Deze periode vragen we jongeren in Putten om hun identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. Ook roepen we verstrekkers op om de leeftijdscheck te doen bij alle jongeren die alcohol of tabak willen kopen. Want NIX doen we samen.

 • Bekijk uw tuin kritisch en snoei waar het nodig is

  20 mei 2019

  Voor de veiligheid van weggebruikers worden allerlei maatregelen genomen. Wegbelijningen, verkeersborden en verkeersregelinstallaties zijn bedoeld om het verkeer in goede banen te leiden. Dat beplanting ook een belangrijke rol speelt bij de verkeersveiligheid wordt nogal eens onderschat. Beplanting die overhangt en het uitzicht belemmert kan het verkeer erg hinderen.

 • Bijzondere bijstand voor ziektekosten vervalt

  20 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergoedingen van bijzondere bijstand voor ziektekosten met ingang van 1 juni 2019 te laten vervallen. Dit betekent dat noodzakelijke medische kosten, die niet of niet helemaal door de basisverzekering vergoed worden, niet meer voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

 • ProRail stapt over op digitale communicatie bij werkzaamheden

  20 mei 2019

  ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Daarom onderhoudt en vernieuwt ProRail continu het spoor, de wissels en de stations. Bij (nachtelijke) werkzaamheden informeert ProRail de omwonenden van het spoor. Dit deed ProRail met een huis-aan-huis bewonersbrief. Maar net als vele andere organisaties stopt ProRail met het sturen van deze huis-aan-huis brieven en stapt de organisatie over op digitale communicatie. Wij adviseren omwonenden om zich aan te melden voor de e-mailservice van ProRail.

 • Putten presenteert nog geen sluitende kadernota voor 2020

  17 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten presenteert op dit moment nog géén sluitende kadernota voor het jaar 2020. De kadernota, de voorloper van de begroting, laat een tekort zien van € 1,2 miljoen. De oorzaak van het begrotingstekort is de sterke kostenstijging binnen de jeugdzorg.

 • Vier 75 jaar bevrijding!

  14 mei 2019

  Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, buurthuis, bibliotheek of vereniging? Lees dan verder hoe u kunt aansluiten bij het regionale programma Veluwe Remembers. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de verhaallijnen: Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen.

 • Sportkampioenen: meld je aan!

  14 mei 2019

  Kampioenen en kampioensteams worden met ingang van dit jaar door de gemeente Putten en door JongPutten op een nieuwe manier in het zonnetje gezet. De kampioenen en de kampioensteams mogen kiezen tussen een uitje naar het Bosbad of bowlen bij Party en Bowlingcentrum de Putter Eng op zaterdag 22 juni. Dit op kosten van de gemeente. Daarnaast wordt er op de gemeentepagina’s in het Puttens Weekblad volop aandacht besteed aan de Puttense kampioenen.

 • Energiebesparingsplicht bedrijven vanaf 1 juli 2019 in werking

  14 mei 2019

  Vanaf 1 juli 2019 krijgen bedrijven de plicht te rapporteren welke energiemaatregelen zij hebben genomen. De zogeheten informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh per jaar en/of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. Deze maatregel is afgesproken om in het kader van het Nationale Energieakkoord bedrijven een extra impuls te geven energiemaatregelen te nemen.

 • Gemeentelijke belastingen betaald?

  14 mei 2019

  Eind februari heeft de gemeente Putten de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 verstuurd. Het aanslagbiljet viel op uw deurmat of verscheen in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Hebt u niet gekozen voor een automatische incasso? Vergeet dan niet om de aanslag vóór 31 mei 2019 te betalen.

 • Waarmerk drempelvrij.nl voor website gemeente Putten

  23 mei 2019

  De website van de gemeente Putten voldoet aan de hoogste eisen van toegankelijkheid. Dit blijkt uit de onlangs uitgevoerde inspectie van Stichting Accessibility. Daarom mag de gemeente Putten het groene waarmerklogo met drie sterren op de website plaatsen.

 • Uitnodiging voor vaccinatie tegen Meningokokken ACWY

  06 mei 2019

  Jongeren uit de gemeente Putten geboren in 2003 en 2005 worden uitgenodigd om een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY te halen. Zij krijgen een uitnodiging vanuit het RIVM thuisgestuurd. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.

 • Opknappen van 35 drukrioleringsgemalen

  02 juli 2019

  Drukrioleringsgemalen zorgen voor een goed werkend riool. Binnenkort start de renovatie van 35 drukrioleringsgemalen in Putten. Het gaat om een proefproject als voorbereiding op het opknappen van alle 700 drukrioleringsgemalen in de gemeente. Mous Waterbeheer voert de werkzaamheden uit namens de gemeente. Het werk duurt naar verwachting van 6 mei tot en met 7 juni.

 • Bevrijdingsvuur naar Putten

  29 april 2019

  Loopgroep De Samenloop uit Putten haalt in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur uit Wageningen op. Via een bijzondere route legt de groep hun weg naar Putten af.

 • Wie verdient volgend jaar een Koninklijke onderscheiding?

  29 april 2019

  Iedereen in Nederland kan een Koninklijke onderscheiding (lintje) verdienen. Hoe? Door iets bijzonders te doen voor de samenleving. De burgemeester reikt een Koninklijke onderscheiding uit in naam van de Koning. Dit gebeurt elk jaar bij de ‘lintjesregen’ voorafgaand aan Koningsdag.