Dialoogavond over arbeidsmigranten

In de gemeente Putten is een aantal bedrijven gevestigd waar, naast mensen uit Putten en omgeving, ook mensen uit andere Europese landen werken. De integratie en huisvesting van deze arbeidsmigranten is niet direct een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar raakt onze gemeente en gemeenschap wel. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders bij dit vraagstuk stil staan.

Graag willen wij in gesprek gaan met de betreffende bedrijven, arbeidsmigranten, bewoners en ieder ander die hierin is geïnteresseerd. We willen de aspecten van het onderwerp in kaart brengen en vervolgens, samen met de gemeenteraad, een Puttense visie over het belang van arbeidsmigranten in Putten vaststellen.

Dialoogavond op donderdag 22 november

Wij nodigen belanghebbenden van harte uit om met ons in gesprek te gaan over arbeidsmigranten in de gemeente Putten. Waar liggen onze belangen, en waar liggen onze verantwoordelijkheden? De dialoogavond vindt plaats op donderdagavond 22 november 2018 van 20.00 tot 22.00 uur in Stroud, Brinkstraat 91 in Putten (inloop vanaf 19.45 uur).  

Programma

Het globale programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • Wethouder Koekkoek geeft een introductie over de feiten en cijfers met betrekking tot arbeidsmigranten in Putten.
  • Bedrijfseigenaren en een arbeidsmigrant vertellen over hun bedrijfsvoering, over het hoe en waarom van de samenwerking met arbeidsmigranten en het dagelijkse leven van een arbeidsmigrant.
  • Vervolgens willen we graag in gesprek gaan over de vragen en suggesties die er zijn met betrekking tot arbeidsmigranten.
  • We sluiten de avond af met een samenvatting van wat we met elkaar hebben gedeeld.

Aanmelden en vragen stellen

Om de organisatie van de avond goed te laten verlopen kunnen geïnteresseerden zich tot uiterlijk 16 november aanmelden via sneven@putten.nl, onder vermelding van naam, het aantal personen en eventuele vragen. Wij zullen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk vragen, onderwerpen en suggesties een plek krijgen tijdens het gesprek.

Bijlage