Toertocht Lions Club Putten

Zaterdag 22 september organiseert de Lions Club Putten een toertocht voor oude en zeldzame auto’s, maar ook voor cabrio’s. Een deel van de opbrengst van deze toertocht gaat naar de Stichting Job Support.

Lions Club PuttenBuddytraject

De gemeente Putten werkt sinds 2016 samen met de Lions Club Putten. De Lions Club zet zich kosteloos in voor mensen die een uitkering van de gemeente Putten ontvangen. Dit doet de Lions Club door middel van een buddytraject. In deze buddytrajecten worden de kandidaten begeleid door 2 leden van de Lions Club. De begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen die zijn afgestemd op de kandidaat. Ze geven tips over het solliciteren, zoals het schrijven van een brief of CV. Ook coachen ze de kandidaten in het voeren van goede sollicitatiegesprekken. Er worden bijvoorbeeld speeddates met werkgevers georganiseerd, zodat mensen weer ervaring opdoen met het voeren van gesprekken. Daarnaast zet de Lions Club zijn netwerk in om mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met bedrijven, bijvoorbeeld door het geven van rondleidingen bij bedrijven.

De gemeente Putten zet zich actief in om mensen met een uitkering te begeleiden naar werk. De gemeente is daarom blij met dit initiatief van de Lions Club. Er zijn al verschillende mensen door het buddytraject aan werk geholpen. Zij kunnen weer op eigen benen staan, omdat ze niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Microkrediet

Een nieuw initiatief van de Lions Club is de Stichting Job Support. Deze stichting kan mensen die langdurig werkloos zijn, een steuntje in de rug geven op het moment dat zij bijvoorbeeld voor zichzelf willen beginnen. Dit zal in de vorm van een microkrediet gedaan worden en in de vorm van coaching. De gemeente Putten gaat kijken of er kandidaten zijn die voor dit initiatief in aanmerking kunnen komen.

Zie voor meer informatie: www.lionsputten.nl.