Minimabeleid leermiddelen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is het soms moeilijk om voor uw kind bepaalde leermiddelen te halen die nodig zijn voor zijn of haar studie. Het minimabeleid leermiddelen zorgt ervoor dat u deze leermiddelen wellicht toch kunt halen.

De hoogte van deze regeling is op dit moment maximaal € 250,00 per kalenderjaar. Dit betekent dat de kosten voor leermiddelen tot dit bedrag door de gemeente betaald worden. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. U krijgt het geld dus niet vooraf. 

Aanvragen en informatie

Het aanvraagformulier en meer informatie over deze regeling vindt u op www.putten.nl/minima.