Subsidie voor natuur- en landschapsbehoud voor gebied Nijkerkerstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat eigenaren binnen het gebied van de gebiedsvisie Nijkerkerstraat in aanmerking komen voor subsidie op grond van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies.

Aanvragen

Bent u eigenaar en wilt u bestaande natuur- en landschapselementen herstellen of nieuwe natuur- en landschapselementen aanleggen? Dan kunt u tot 1 november 2018 subsidie aanvragen. Op de website www.putten.nl/nijkerkerstraat staat de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies, waarin de voorwaarden staan vermeld. U kunt hier ook het aanvraagformulier downloaden.

Subsidie

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten van plantmateriaal en niet voor overige kosten, zoals: arbeid, aanleg en toekomstig onderhoud. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per aanvraag. Als u samen met buren (minimaal 4 eigenaren) een plan indient, bedraagt de subsidie maximaal € 1.250,00 per eigenaar (burenbonus). Het college heeft een budget van € 10.000,00 beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768.

Uitgelicht