Verkenning verkeersveiligheid en fietsers

Puttense jongeren gaan sinds deze week weer naar school. Een spannende tijd van nieuwe roosters, docenten en vakken, en van weer met klasgenoten op de fiets naar school. Op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus vroegen wij ook aandacht voor de verkeersveiligheid, specifiek het oversteekpunt van de Oude Rijksweg met de Hoofdlaan.

Jonge fietsers zijn tijdens acties staande gehouden op het kruispunt en hebben tips gekregen over hoe veilig over te steken. Dit initiatief is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Putten, provincie Gelderland en het Christelijk college Groevenbeek. Samen zetten wij ons in om de fietsroute van en naar school zo veilig mogelijk te maken.  

Verkeersveiligheid lijkt een gegeven. Dat maakt verkeersveiligheid iets waar jongeren niet veel bij stil staan. Al merken we ook wel in gesprekken met jongeren dat ze zich bewust zijn van mogelijke gevaren (zoals smartphonegebruik op de fiets of even snel oversteken). Het gesprek aangaan is daarbij belangrijk om het thema onder de aandacht te brengen. Hierom is gekozen voor een aanpak, die betekent dat we in contact komen met de jonge fietsers. Jongeren werden via een enquête om hun mening gevraagd, waarna hun antwoorden worden verwerkt in mogelijke vervolgstappen.

Actie verkeersveiligheid en fietsers

Uitgelicht