Reacties naar aanleiding van de losse opmerkingen

In 2016 heeft de gemeente meegedaan aan de burgerpeiling en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Burgers en ondernemers hebben naast het beantwoorden van vragen ook opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen zijn niet te vertalen naar een standaard totaaloordeel. De komende periode wordt in de rubriek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ antwoord gegeven op de meest gestelde vragen/opmerkingen.

Uitgelicht