Opmerking: Bocht Heinestraat. Al zoveel bij de gemeente geweest en over gepraat. Heeft geen zin.

Eind 2016 heeft er een overleg over de bocht / t-splitsing Heinestraat-Van Dedemstraat met een aantal buurtbewoners plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een voorstel uitgewerkt voor de aanpassing van deze t-splitsing. Dit voorstel is begin 2017 per brief aan de buurtbewoners voorgelegd. Uit de reacties bleek dat er in de buurt verschillend wordt gedacht over de verkeerssituatie. Daarnaast werd nut en noodzaak van het nemen van maatregelen bestreden.

Om een beter beeld van de situatie te krijgen, is er in het voorjaar van 2017 een verkeersmeting gehouden. Uit deze meting bleek dat meer dan 85% van de automobilisten zich aan de maximum snelheid van 30 kilometer per uur houdt. Forse overschrijding van de maximumsnelheid is tijdens de meting niet waargenomen. Op basis van deze informatie is er geen noodzaak tot het nemen van maatregelen. Buurtbewoners zijn geïnformeerd dat er geen maatregelen genomen worden als deze niet breed gedragen worden.

Ervaart u problemen/overlast in uw wijk, dan kunt u dit doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook contact opnemen met het Meldpunt, via telefoonnummer (0341) 359 686 of stuur een e-mail naar meldpunt@putten.nl

Uitgelicht