Opmerking: Er moet echt een paaltje komen op het fietspad Havikstraat/Husselerweg. De auto's gebruiken het fietspad als doorgaande weg naar de Stationsstraat. Onze kinderen zijn al meermalen bijna aangereden. We wachten op het eerste ongeval.

De gemeente heeft naar aanleiding van deze opmerking de situatie bekeken en is zich ervan bewust dat er door het sluipverkeer van auto’s een gevaarlijk situatie ontstaat op het fietspad. Voorheen stond er een metalen paal, maar deze is voor de veiligheid van fietsers weggehaald. Om het sluipverkeer van auto’s te stoppen wordt er nu tijdelijk een flexibele paal met ledverlichting geplaatst. Hierdoor is het paaltje ook ’s avonds goed zichtbaar voor fietsers.

Ervaart u problemen/overlast in uw wijk, dan kunt u dit doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook contact opnemen met het Meldpunt, via telefoonnummer (0341) 359 686 of stuur een e-mail naar meldpunt@putten.nl

Uitgelicht