Opmerking: Jammer dat er geen actie wordt ondernomen aangaande de oude bomen. Dit wordt echt te gevaarlijk! (Klaarwaterbos).

De bomen worden jaarlijkse gecontroleerd door een gecertificeerde bomenspecialist. Op dit moment worden de bomen gesnoeid en nagelopen op dood hout. Bomen die een risico vormen worden gekapt. 

Hebt  u een melding over de openbare ruimte, dan kunt u dit doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook contact opnemen met het Meldpunt, via telefoonnummer (0341) 359 686 of stuur een e-mail naar meldpunt@putten.nl.

Uitgelicht