Opmerking: Meer oplaadpunten voor elektrische auto's. In Bijsteren is er geen een!

De afgelopen jaren is het aanbod en gebruik van (semi)-elektrische vervoersmiddelen toegenomen. De toename van het gebruik van elektrische vervoersmiddelen draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Van gebruikers van elektrische voertuigen mag worden verwacht dat zij hun auto zoveel mogelijk opladen op eigen terrein (thuis en/of op het werk). Veel mensen hebben geen eigen oprit of garage en zijn aangewezen op een oplaadmogelijkheid in de openbare ruimte. Deze ontwikkeling is de aanleiding voor gemeente Putten om beleid te ontwikkelen hoe zij het elektrisch vervoer in Putten wil stimuleren en faciliteren. Naar verwachting zal in het jaar 2018 beleid zijn ontwikkeld en kan de uitvoering plaatsvinden.

U kunt ons helpen door aan te geven of en waar u behoefte hebt aan oplaadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit helpt ons bij het formuleren van beleid. Uw reactie kunt u doorgeven aan Mevrouw Graaff via telefoonnummer (0341) 359 611 of stuur een e-mail naar info@putten.nl.

Uitgelicht