Opmerking: Prins Bernhardlaan! Er staat niet één boom.

Er is gekeken of er bomen geplaatst kunnen worden aan de Prins Bernhardlaan. Op de trottoirs is geen ruimte om bomen te planten. Helaas is het dus niet mogelijk om de situatie te wijzigen.

Uitgelicht