Opmerkingen: Rotonde Voorthuizerstraat-Bilderdijkstraat. Het is nu geen oversteekplaats voor kinderen. / Kruising Voorthuizerstraat-Korte Kerkstraat. Advies om dit af te sluiten, met name voor voetgangers en fietsers.

Er is nagedacht over maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp voor de reconstructie van het kruispunt Voorthuizerstraat/Bilderdijkstraat/Korte Kerkstraat en het vernieuwen van wegvakken vanaf de rotonde Engweg tot de rotonde Van Geenstraat. Op basis van reacties van bewoners is het ontwerp op een aantal onderdelen aangepast tot een definitief ontwerp.

Het kruispunt wordt omgebouwd tot voorrangsplein met keerlussen, waarbij (brom)fietsers en voetgangers in twee fasen kunnen oversteken. De vormgeving van het plein zorgt ervoor dat de snelheid van het autoverkeer wordt geremd. Dit is belangrijk voor de veiligheid van deze oversteekplaats. De aangrenzende woonwijken en bedrijven blijven door de keerlussen bereikbaar. Vrachtwagens kunnen de keerlussen niet nemen en zullen via de eerstvolgende rotonde moeten rijden. Naar verwachting wordt er in het voorjaar van 2018 gestart met de werkzaamheden.

Uitgelicht