Opmerkingen: Stationsstraat verkeersluw maken. / Er zouden misschien minder (vracht)auto's door mijn buurt kunnen (Verzetslaan). Ik zou zo graag een autovrije buurt willen bewonen. / Teveel verkeer over de Stationsstraat, lawaai. / Verkeersveiligheid verbeteren in de Stationsstraat. / Vrachtwagens weren in de Stationsstraat.

Bij de behandeling van de inbreidingsnota in het voorjaar van 2017 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het wenselijk is om eerst een gebiedsvisie op te stellen voor de Stationsstraat. Langs de Stationsstraat bevinden zich namelijk meerdere bedrijfspercelen die in de toekomst mogelijk van functie gaan veranderen. Daarnaast zal de verkeersfunctie van de Stationsstraat worden afgewaardeerd. Om deze ontwikkelingen integraal te benaderen is een brede gebiedsvisie gewenst voor de Stationsstraat tussen de Oude Rijksweg en de Industrieweg. Voor deze studie worden binnenkort offertes gevraagd bij diverse adviesbureaus. Het opstellen van een dergelijke studie zal enkele maanden in beslag nemen. We verwachten dat deze studie in het eerste kwartaal van 2018 in het college behandeld kan worden. Daarna zal de raadscommissie en de raad zich hierover nog uitspreken. Indien de behandeling van het ‘beleidsplan Ruimtelijke ordening’ voor de omgeving van de Stationsstraat (oostelijk deel) bestuurlijk is vastgesteld, kan het uitwerkingsplan voor de herinrichting van de Stationsstraat starten. Wij verwachten dat met inzet van burgerparticipatie een gedragen plan ontstaat, zodat de raad uiteindelijk een besluit kan nemen tot aanpassing van dit gedeelte van de Stationsstraat. Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre het vernieuwen van de nutsleidingen de start van de uitvoerende werkzaamheden kan vertragen.

Uitgelicht