Stageplaats

Als je op zoek bent naar een stageplaats, kun je een e-mail met motivatie en CV sturen naar: personeelszaken@putten.nl.

Bij de toekenning van stageplaatsen beoordelen wij of er voldaan wordt aan drie uitgangspunten:

  • Zinvolle invulling van de stagetijd.
  • Voldoende begeleiding.
  • Aanwezigheid van een werkplek in de buurt van de begeleider.

Wij verzoeken je om in je aanvraag voor een stageplaats duidelijk te vermelden:

  • Wat je zou willen doen en zou willen leren in je stage.
  • Welke opdrachten je hebt gekregen van school.
  • In welke periode je stage wilt of moet lopen, voor hoeveel dagen per week en op welke dagen. 

Op basis van deze informatie wordt er in overleg met de betreffende vakafdeling gekeken of er een stageplaats gecreëerd kan worden.