Vacature: Veiligheidsadviseur

De gemeente Putten is voor de afdeling Staf op zoek naar een Veiligheidsadviseur voor 36 uur per week.

Wat wordt je functie

Je verricht beleidsontwikkelende werkzaamheden en adviseert op specifieke deelterreinen.

 • Je volgt, signaleert en analyseert ontwikkelingen, verzamelt en bestudeert informatie en vertaalt deze naar de gemeentelijke situatie door het schrijven van beleidsnota’s en –voorstellen, alsmede voor het bijstellen van beleid en plannen.
 • Je stelt uitvoeringsplannen en jaarprogramma's op, bespreekt deze met de diverse stakeholders en burgemeester en evalueert deze.
 • Je adviseert de burgemeester over integrale veiligheidsaspecten en in overlegsituaties.
 • Je levert een (inhoudelijke) bijdrage in diverse forums en organiseert (bewoners)bijeenkomsten.
 • Je voert overleg met diverse externe organisaties over beleidsvoornemens en veiligheidsplannen, knelpunten, mogelijke oplossingen en de verschillende bijdragen.
 • Je vertaalt het beleid naar operationele doelen in jaarplannen.
 • Je bevordert mede de samenwerking tussen de verschillende organisaties, ontwikkelt nieuwe en onderhoudt bestaande netwerken (binnen de eigen organisatie en op lokaal, regionaal en provinciaal niveau).
 • Je draagt zorg voor het opstellen van de aanpak en de uitvoering van de wetten Damocles, Bibob, Victoria en de projectmatige aanpak van ondermijning.
 • Je coördineert de samenwerking tussen de jeugdstrafketen en het sociaal domein.

Wat vragen wij van jou

 • Je werkt aantoonbaar op HBO/WO-niveau.
 • Je hebt kennis van en inzicht in wet- en regelgeving en procedures op het beleidsterrein en in de inhoudelijke taakverdeling binnen de gemeentelijke organisatie (i.v.m. integraal veiligheidsbeleid).
 • Je bent vaardig in het opstellen van beleids(uitvoerings)plannen, programma's, verordeningen en rapportages en het geven van voorlichting.
 • Je bent vaardig in het organiseren en onderhouden van netwerken.
 • Je bent vaardig in het voeren van overleg en het creëren van draagvlak.  
   

Wat ga je verdienen

De functie is gewaardeerd in salarisschaal XI. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt in eerste instantie plaats in de aan-loopschaal, tenzij de kandidaat aantoonbaar op het gewenste niveau functioneert.

Wat moet je doen

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor maandag 25 februari 2019 een mail (met CV) naar: personeelszaken@putten.nl.

Wil je meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Alphons van Anraad, afdelingsmanager Staf, telefoonnummer (0341) 359 774.