Aangifte geboorte

De geboorte van een kind moet u binnen drie werkdagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit niet kan, moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen. U kunt online of aan de balie aangifte doen.

De geboorte online aangeven via DigiD

Afspraak maken voor het aangeven van de geboorte 

Zonder afspraak de geboorte aangeven

Na de online aangifte moet u uiterlijk drie werkdagen na de geboorte uw handtekening onder de geboorteaangifte komen zetten. Dit kunt u doen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

Kosten

  • De aangifte van de geboorte is gratis.
  • Een afschrift van de geboorteakte - € 13,40. 

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de ouder(s) van het kind.
  • Er kan gevraagd worden om de verklaring van de verloskundige/arts.
  • Een kopie van een eventuele erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
  • Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat hebt).

Contactgegevens

T (0341) 359 670