Erkenning ongeboren vrucht

Voor het erkennen van uw kind moet u een afspraak maken. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond, dan moet er contact opgenomen worden met de afdeling Burgerzaken.

Knop afspraak maken 

U bent zwanger en niet getrouwd. Kan de vader het ongeboren kind erkennen? Dat kan in de meeste gevallen. De moeder moet (schriftelijk) toestemming geven. Door de erkenning krijgt een kind dat buiten het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geboren een wettelijke vader.

De man hoeft niet de biologische vader te zijn.

Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt. Ouderlijk gezag is nodig om beslissingen te kunnen nemen over het kind. Om het ouderlijk gezag te krijgen moet de vader een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. Werkt de moeder niet mee, dan moet de vader het verzoek rechtstreeks bij de rechter indienen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man/erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

De erkenning van een kind kost niets. U krijgt gratis een afschrift mee van de erkenningsakte. Dit afschrift neemt u mee bij de geboorteaangifte.

Aanvraag

Gaat het om het eerste kind uit de relatie en kiest u voor de achternaam van de vader? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. Hebt u al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een identiteitsbewijs van de moeder.

Als u uw ongeboren kind wilt erkennen moet u een afspraak te maken met de afdeling Burgerzaken.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 674 of 359 675

Aanpak

De vader moet meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder
  • schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is)

Uitgelicht