Ruimen van graven

Wanneer het grafrecht van een particulier graf niet wordt verlengd of wanneer bij een algemeen graf de termijn van dertig jaar is verstreken, kan een graf worden geruimd. De noodzaak tot ruimen is in Putten (nog) niet aanwezig.

Verzoek om te ruimen

Rechthebbenden kunnen een aanvraag indienen om een particulier graf te laten ruimen. De in het graf aanwezige menselijke resten worden verzameld en onderin hetzelfde graf geplaatst. Hiermee kan een graf geschikt worden gemaakt voor nieuwe bijzetting(en). 

Aanvraagformulier om een graf te laten ruimen downloaden (PDF)

Het ruimen van een graf zoals hierboven omschreven geeft op de Oude Algemene Begraafplaats en op de Nieuwe Algemene Begraafplaats plaats voor maximaal twee bijzettingen en op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof geeft het ruimte voor één bijzetting. 

Een graf mag niet geruimd worden als de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar nog niet verstreken is.

Contactgegevens

T (0341) 359 673